Fogkő eltávolítása

depuralas  Fogkő eltávolítás / Depurálás
 homokfuv  Homokfúvás
 polir  Polírozás

A depurálás és gyökérsimítás célja az ínygyulladás megszüntetése, a gyulladásos tapadásveszteség további progressziójának megállítása azáltal, hogy a gyulladásért felelős bakteriális tényezőket eltávolítjuk. Nagyon sok klinikai vizsgálat bizonyította, hogy alapos supra- és subgingivális depurálás után drámai módon csökken a subgingivális Gram- negatív anaerob baktériumok száma és a supragingivális plakk összetétele a dominánsan Gram negatív, anaerob flórától a dominánsan Gram pozitív, aerob flóra irányába tolódik el

Plakk retenciós faktorok eliminálása

Ennek kapcsán a következő lokális faktorok eliminációjára kerül sor:

túlérő tömések korrekciója
hibás koronaszélek korrekciója
hibás hézagfogak korrekciója
plakk retenciót okozó carieses léziók ideiglenes ellátása
nyitott kontakt pontok korrekciója
fogak anatómiai hibáinak korrekciója
orthodontiai korrekciók