Adatvédelmi irányelveink

Adatvédelmi nyilatkozat – Lukács Fogászat Kft.

A Lukács Fogászat Kft. mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért.
Az Ön által weboldalainkon megadott információkat és személyes adatokat a legnagyobb
körültekintéssel, bizalmasan és biztonságosan kezeljük, az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.

A weboldal üzemeltetője:
Lukács Fogászat Kft.
Posta cím: Budapest 1026, Szilágyi Erzsébet fasor 45/B
Adószám: 14677012-2-42
Cégjegyzékszám: 01-10-041585

A Lukács Fogászat Kft. weboldalain történő adatkezelés céljai:

1. Hírlevél feliratkozás: A Felhasználó által önkéntesen megadott adatok alapján a Lukács Fogászat Kft. a Felhasználó részére hírlevelet küld, valamint az ehhez szükséges adatait tárolja. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó önkéntesen hozzájárulhat ahhoz, hogy számára a Lukács Fogászat Kft. hírleveleket küldjön, valamint, hogy az ehhez szükséges személyes adatait tárolja. A hírlevél feliratkozók adataihoz kizárólag a hírlevél rendszer adminisztrátorai férhetnek hozzá.

A Lukács Fogászat Kft. nem küld kéretlen reklámüzenetet (úgynevezett SPAM-et). Felhasználó indokolás nélkül bármikor leiratkozhat a hírlevélről az üzenetek láblécében található „leiratkozás” linkre kattintva. A leiratkozáskor a Lukács Fogászat Kft. véglegesen törli Felhasználó adatait a nyilvántartásából és részére további hírleveleket nem küld.

A hírlevél feliratkozáskor megadott adatokat a Lukács Fogászat Kft. leiratkozásig tárolja. A hírlevél feliratkozáskor megadott adatokat harmadik félnek nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek a harmadik felekkel közösen szervezett promóciókra feliratkozott Felhasználók. Az ilyen promóciókra való feliratkozással kapcsolatos adatkezelési tudnivalókat az adott promóciók szabályzatai tartalmazzák.
A kezelt adatok köre: A feliratkozáskor megadott adatok (név, e-mail cím, vásárlói preferenciák), valamint a feliratkozás dátuma és időpontja.

2. Kapcsolatfelvétel: a weboldalon elhelyezett kapcsolatfelvételi illetve ajánlatkérő űrlapon önkéntesen megadott adatokat a Lukács Fogászat Kft. a kizárólag a kapcsolatfelvétel tárgyában megjelölt ügyben a Felhasználóval való kommunikációra használja fel.


Hozzáférés a személyes adatokhoz, adatok módosítása, törlése

A Lukács Fogászat Kft. lehetővé teszi, hogy Felhasználó – önmaga azonosítása után – bármikor ellenőrizze, módosítsa vagy akár törölje személyes adatait. A  Lukács Fogászat Kft. által nyilvántartott személyes adatok lekérdezése, módosítása, vagy törlése történhet személyesen üzleteinkben, postai úton

Adattovábbítás

A Lukács Fogászat Kft. jogosult és köteles minden általa tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyre őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Az ilyen típusú adattovábbításért, valamint az ebből származó következményekért a  Lukács Fogászat Kft. nem tehető felelőssé.
A webáruházban leadott rendelések során megadott személyes adatokat a Lukács Fogászat Kft. a szükséges mértékben (név, cím, telefonszám, e-mail cím) továbbíthatja a rendelés kiszolgálásában részt vevő harmadik feleknek (futárszolgálat, logisztikai partner, kivitelező alvállalkozó). Az átadásra került személyes adatokat a szolgáltatásba bevont harmadik felek saját adatvédelmi szabályzatuk alapján kezelik.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre Felhasználó önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kerül sor, melyben lehetővé teszi adatai jelen tájékoztatóban foglalt felhasználását. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
A  Lukács Fogászat Kft. a Felhasználó által megadott személyes adatok hitelességét nem ellenőrzi. Felhasználó e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címmel harmadik felek ne tudjanak visszaélni. Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggésben minden felelősség azt a Felhasználót terheli, aki az adott e-mail címmel regisztrált.

Weboldal analitika, sütik

A weboldalaink látogatottsági adatainak mérése és független auditálása anonim módon a Google Analytics külső szerverének segítségével történik. Az erre vonatkozó adatkezelési politikáról részletesebben a www.google-analytics.com weboldalon olvashat.
Weboldalaink a felhasználói élmény javítása és bizonyos funkciók rendeltetésszerű működése céljából úgynevezett sütiket (cookie) helyez el az Ön böngésző programjában. Ezek a sütik bármikor törölhetőek a böngészőből, illetve a sütik fogadását Ön teljes mértékben le is tilthatja böngészője biztonsági beállításainál. A sütik letiltása esetén a weboldal bizonyos funkciói nem, vagy nem rendeltetésszerűen fognak működni.

A weboldal tárhelyszolgáltatója: www.tarhely.eu


Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja.
Bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérni. (NAIH: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; tel.: +36 1/391-1400).

A Lukács Fogászat Kft. adatkezelésével kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, vagy a +36-209-887-885 telefonszámon.

Adatkezelési alapelveink és gyakorlatunk összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös
tekintettel az alábbiakra:
· 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
· 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
· 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
· 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
· 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
· 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)


Kelt.: Budapest, 2018. április 03.